Informacja dla rodziców dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne

Regulamin rekrutacji w PSP w Zawadzkiem

Zarządzenie dyrektora

Zgłoszenie dziecka do szkoły

Oświadczenie o miejscu zamieszkania